Mr. T.F.M. Hindriks

Mr. Hindriks (1980) studeerde rechten in Groningen. Zij is sinds 2006 werkzaam als advocaat. In 2016 is zij haar eigen advocatenkantoor gestart. Haar praktijk bestaat met name uit psychiatrisch patiëntenrecht en bestuursrecht. 

Mr. Hindriks is lid van de specialisatievereniging voor advocaten uit het arrondissement Midden-Nederland die zijn gespecialiseerd op het gebied van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang (VBAU) en lid van de klachtencommissie van het Juridisch Loket.

Rechtsgebieden

Mr. Hindriks is actief in de volgende rechtsgebieden:

Psychiatrisch patiëntenrecht

Psychiatrisch patiëntenrecht betreft gedwongen opnames in psychiatrische ziekenhuizen in het kader van een zorgmachtiging of een crisismaatregel / inbewaringstelling. Maar ook bijstand in klachtzaken indien het ziekenhuis / de instelling de regels m.b.t. de interne rechtspositie niet heeft nageleefd. U kunt dan denken aan ten onrechte weigeren / intrekken van verlof, ten onrechte plaatsing in separeer, niet nakomen van behandelafspraken e.d.

Bestuursrecht

De bestuursrechtelijke praktijk van Advocatenkantoor Hindriks richt zich op het sociale zekerheidsrecht. Deze praktijk omvat zaken waarin terugvorderingen worden gedaan door de gemeente of UWV bij sociale zekerheidsfraude alsmede gevallen waarin een uitkering op onterechte gronden is geweigerd of ingetrokken.