Psychiatrisch patiëntenrecht

Psychiatrisch patiëntenrecht betreft gedwongen opnames in psychiatrische ziekenhuizen in het kader van een zorgmachtiging of een crisismaatregel / inbewaringstelling.

Maar ook bijstand in klachtzaken indien het ziekenhuis / de instelling de regels m.b.t. de interne rechtspositie niet heeft nageleefd. U kunt dan denken aan ten onrechte weigeren / intrekken van verlof, ten onrechte plaatsing in separeer, niet nakomen van behandelafspraken e.d.

Bestuursrecht

De bestuursrechtelijke praktijk van Advocatenkantoor Hindriks richt zich op het sociale zekerheidsrecht. Deze praktijk omvat zaken waarin terugvorderingen worden gedaan door de gemeente of UWV bij sociale zekerheidsfraude alsmede gevallen waarin een uitkering op onterechte gronden is geweigerd of ingetrokken.