Het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat aan de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) subsidie gevraagd kan worden voor de advocaatkosten. Dit heet een ‘toevoeging’. Die toevoeging wordt door mr. Hindriks aangevraagd. Als de RvR een toevoeging afgeeft, stelt de RvR in de meeste gevallen ook een eigen bijdrage vast. De cliënt betaalt in dat geval slechts de vastgestelde eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van het inkomen en vermogen van de cliënt, deze gegevens worden door de RvR opgevraagd bij de Belastingdienst.

Uitzonderingen hierop zijn gevallen van gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis en voorlopige hechtenis wegens verdenking van een strafbaar feit. In deze gevallen is geen eigen bijdrage verschuldigd en is de rechtsbijstand dus kosteloos.

Voor meer informatie over het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt u verwezen naar de website van de RvR: www.rechtsbijstand.nl

Indien u niet in aanmerking komt of wilt komen voor een toevoeging, geldt een tarief van € 185,00 per uur (excl. 21% BTW en 5% kantoorkosten).

Een kennismakingsgesprek van een half uur is gratis.